Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechterlijk vervolgd.
Alle patiëntengegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.